Kontakt

Grzegorz Makowski tel. 730-091-136

e-mail: grzegorz.budownictwo@wp.pl

Adres Firmy:

Ul. Jana Kochanowskiego 2, 10-373 Wadąg.