Oferta

Oferuję usługi w zakresie:

-pełnienienie funkcji Kierownika Budowy

-pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

-pomoc w załatwianiu formalności przed i po zakończeniu budowy.

-odbiory techniczne mieszkań i budynków.

-przeglądy okresowe.

-pomoc i doradztwo przy pracach remontowo-budowlanych.

-opinie techniczne.

Posiadam także niezbędne narzędzia i mogę wykonać:

-niwelacje terenu.
-dokładny pomiar budynku niwelatorem i sprawdzenie geometrii (poprawności wykonania
względem projektu.

Mam Kamerę termowizyjną, wilgotnościomierz oraz miernik wiatru z sondą,
w związku z tym na etapie prowadzenia budowy wykonuję badanie termowizyjne
tzn. czy nie ma mostków termicznych i czy jest odpowiedni ruch powietrza w pomieszczeniach. W przyszłości zmniejszy to straty ciepła a co za tym idzie zmniejszy
koszty ogrzewania, a także zminimalizuje ryzyko wystąpienia mikroorganizmów
(grzyby, pleśń itp)